Giải pháp tài trợ

Tiếp cận quỹ để thúc đẩy sự nghiệp của bạn

Tiếp cận quỹ để thúc đẩy sự nghiệp của bạn

Eclipse Distro đã phát triển quan hệ đối tác để tạo ra các giải pháp tài trợ nhằm giúp các nghệ sĩ thúc đẩy sự nghiệp của họ.
Quyền truy cập vào tài trợ được giới hạn cho các khách hàng Eclipse Distro. 

Rock On

Tại sao tôi nên nhận tài trợ?

BẠN CÓ THỂ CÓ THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH CAO TRẢ TIỀN CHO ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG CỦA BẠN
MUA VẬT LIỆU KHUYẾN MÃI
CHẠY QUẢNG CÁO NỔI BẬT
HỖ TRỢ TOUR

Về dịch vụ tài trợ

Eclipse Distro phát hành tiền tạm ứng tài trợ trực tiếp cho các nghệ sĩ và nhãn hiệu đủ điều kiện thông qua quy trình đăng ký. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với chordCash để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều lựa chọn tài trợ hơn nữa. Vui lòng đọc thêm về từng tùy chọn bên dưới.

Kiểm soát bản quyền của bạn

Bạn có thể giữ quyền đối với âm nhạc của mình trong khi nhận được khoản tiền mặt trả trước mà bạn cần. Tuyệt vời hơn nữa, chương trình của chúng tôi được cấu trúc để bạn tiếp tục nhận được thu nhập.

Đăng ký tài trợ

ECLIPSE DISTRO LOGO WHT TRANSPARENT.png

Chúng tôi phân phối âm nhạc + cung cấp tài trợ! Bạn sở hữu quyền của mình và chúng tôi thu lại từ tiền bản quyền. Không có phí lãi suất, tùy thuộc vào sự chấp thuận, chuyên cần và các điều kiện. Tài trợ trong vài tuần.