top of page

ĐĂNG KÝ VIDEO

BET JAMS logo
Revolt TV logo
Music Choice logo
muchmusic logo

Gửi video âm nhạc của bạn cho các vị trí trên các mạng được xem ở hơn 45 triệu hộ gia đình. Quá trình này là khá dễ dàng. Video của bạn trước tiên phải được xóa bởi các bộ phận tiêu chuẩn và lập trình của mạng. Sau khi video của bạn rõ ràng, chúng tôi có thể chuyển sang phần lập lịch. Quá trình này mất khoảng 1-3 ngày làm việc. Để bắt đầu, hãy điền vào biểu mẫu để lấy phụ đề video và đặt trên máy chủ chuyển đổi.

 

Quy trình gửi là miễn phí, tuy nhiên, nếu video nhạc của bạn bị cắt thì bạn sẽ phải trả khoản phí 4500 đô la cho chiến dịch 4 tuần với 16-20 lượt quay một tuần. Nếu các chỉ số hiệu suất tốt trên video của bạn, video của bạn có khả năng vẫn được quay vòng lâu hơn. 

BET JAMS advertisement

MẪU ĐĂNG KÝ VIDEO

bottom of page