top of page
songtrust-featured.jpg

Thu tiền bản quyền xuất bản toàn cầu của bạn

Songtrust cung cấp cho các nhạc sĩ độc lập và chưa xuất bản khả năng thu tiền bản quyền xuất bản trên toàn thế giới với một mạng lưới quản trị chuyên nghiệp.

 

Tham gia cùng hơn 350.000 nhạc sĩ, nhà sản xuất và chủ bản quyền sử dụng Songtrust để thu tiền bản quyền xuất bản toàn cầu của họ. Đăng ký ngay hôm nay và nhận được giảm giá 10% cho tư cách thành viên của bạn.

bottom of page